Všechny úkoly jsou pojištěny:

Úkoly nejpomocníků jsou pojištěny
  • Do 2 000 000 Kč
  • Proti poškození
  • Proti úrazu
  • Proti ztrátě
Podrobnější informace

Google Play

NejPomocník.cz na Goolge Play

Windows Store

NejPomocník.cz na Windows Store

App Store

NejPomocník.cz na AppStore

Ochrana soukromí

Preambule

Souhlasím s tím, aby společnost World Clever Services s.r.o., spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále zpřístupňovala svým klientům mé osobní údaje za účelem zprostředkování, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“, a to až do odvolání písemnou či ústní formou. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.

Úvodní prohlášení

Souhlasím s podmínkami obsaženými v této preambuli a souhlasím s tím, že budu respektovat a dobrovolně se řídit těmito níže uvedenými všeobecnými podmínkami a dodržovat páva a povinnosti vyplývající s používání této webové stránky. Toto prohlášení jsem si přečetl/a a plně jsem porozuměl/a jeho obsahu a souhlasím s veškerým ujednáním.

Prohlášení o právech a povinnostech

Toto všeobecné prohlášení o právech a povinnostech (dále jen "prohlášení") určuje vzájemné vztahy mezi uživateli, kteří komunikují na naší webové stránce www.nejpomocnik.cz. Také byste měli dbát na bezpečnost svého soukromí, a abyste zbytečně nezveřejňovali informace a citlivé údaje osobního charakteru, které by mohly být zneužity proti Vám.
Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na firemní webové stránky a služby, nikoli na produkty třetích stran, weby nebo služby, které jsou přístupné prostřednictvím služeb. Společnost si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat tyto Zásady ochrany soukromí. V době, bude společnost rovněž revidovat "poslední aktualizace" datum ukončení zveřejní na stránkách a zcela dbá na ochranu osobních údajů. Doporučujeme Vám, aby jste ve vlastním zájmu sledovali aktualizace v Zásadách o ochraně osobních údajů.

1Informace, které Společnost shromažduje o Vás

Aktivní sběr informací

Stejně jako mnoho dalších poskytovatelů služeb a provozovatelů webových stránek, aktivně shromažďujeme informace od návštěvníků, využívajících našich služeb a umožňují nám přímo komunikovat s námi prostřednictvím e-mailu. Během procesu registrace a když zveřejňujete Mise, budete požádáni o poskytnutí jak osobních tak demografických informací, z nichž většina je nutná pro dokončení registrace. Klienti jsou také povinni poskytnout finanční údaje, týkající se čísla kreditní karty, I když tyto data nejsou a nebudou ukládány v našem systému. Při používání služby, nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje o Vás, a nebudeme je žádným způsobem nikde šířit.
Pro účely, jako je zlepšení personalizace našich služeb, můžeme získávat informace o Vás z jiných zdrojů. Stejně jako informace, které jste nám poskytli, nemáme právo tyto informace sdílet s kýmkoliv, předávají se pouze autorizovaným třetím stranám v souvislosti s poskytováním našich služeb.

Pasivní sběr informací

Během používání služby, mohou být jisté informace pasivně sbírány (tj. shromažďovány, aniž byste aktivně zadali informace) za použití různých technologií a prostředků, jako je například sběr navigačních dat. Například při použití služby prostřednictvím internetu, můžeme a nebo naši poskytovatelé služeb IP adresy sledovat pomocí session a perzistentní cookies, flash cookies a přiřadit k internetu tagy. Náš systém může automaticky shromažďovat informace o oblasti, které navštívíte pomocí služeb a sbírá informace o provozní technologie, kterou používáte, jako jsou prohlížeče, operační systémy, systémová a aplikační software, periferní zařízení, poskytovatelé internetových služeb a název domény webu místo, ze kterého jste spojeni se službami.
Navíc, při použití služby, můžeme uchovávat některé informace o Vašem počítači. Tyto informace budou ve formě cookie nebo podobného souboru a pomohou nám v mnoha směrech. Většina internetových prohlížečů vám umožní vymazat cookies z pevného disku počítače, zablokovat všechny cookies, nebo je vydáno varování před uložením cookies. Společnost neshromažďuje osobní údaje automaticky, ale můžeme svázat informace získané automaticky dříve předložené identifikační údaje. Zvolíte-li "Zapamatuji si” funkci, která si Vás bude pamatovat při Vaši registraci po dobu několika týdnů, bude šifrovaný hash řetězec, který může být dekodován společnosti servery sloužící k identifikaci uživatele.
Jsme pasivními sběrateli informací, aby jsme porozuměli tomu co v oblasti služeb je nejoblíbenější a nejpoužívanější, ve kterých oblastech můžeme uplatňovat zlepšení, a jaké technologie jsou používány našimi návštěvníky. Tyto informace nám pomáhají k aktualizaci a zlepšení služeb. Také tyto informace z hlediska bezpečnostních důvodů, slouží k detekci a blokování narušení bezpečnosti a poskytnou Vám bezpečné on-line prostředí.

2Jak společnost používá a může zveřejnit informace získané na základě SLUŽBY

Pokud není uvedeno jinak, můžeme použít informace shromážděné prostřednictvím služby, které zlepšují služby, přizpůsobit služby dle Vašich preferencí, ke sdělování informací pro Vás, pro naše marketingové a výzkumné účely a pro jakýkoli jiný stanovený účel. Navíc můžeme plně využívat všechny informace získané prostřednictvím služeb, které nejsou v osobně identifikovatelné formě. Vaše kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní číslo) a finanční informace (například číslo kreditní karty) budou použity pro účely, pro které jste uvedli, že k nám (např. Platí se za splněné Mise), zasílání oznámení týkajících se propagačních materiálů a reagují na Vaše připomínky a žádosti o informace. Můžeme také zvýšit nebo sloučit osobní údaje s údaji získanými od třetích stran pro stejné účely.
Společnost může případně poskytovat souhrnné statistiky o svých zákaznících, on-line dopravní návyky a informace renomovaným třetím stranám, ale tyto statistiky nebudou zahrnovat žádné osobní identifikační informace.

3Informace, které zveřejňuje Klient při vkládání Mise

Když Klient zveřejňuje Mise nebo jiných informací v obsahu prostřednictvím služby, veškeré informace o Klientovi, včetně informací o autorovi mohou být viditelné pro každého, kdo má zájem o Vaši zveřejněnou Misi.
Informace, které výslovně uvádíte jako soukromé (tj. informace najdete v "Důvěrné" části popisu Mise) se zobrazují pouze pro Agenta, který vykonává danou Misi. Máte-li osobní informace on-line, které jsou přístupné veřejnosti, a stanou se zřejmě veřejně dostupnými, mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli a distribuovány na internetu a dalších mediálních kanálech. Můžete dostávat nevyžádané zprávy od jiných osob jako zpětnou vazbu. Doporučujeme dávat si pozor při zveřejňování osobních informací na těchto veřejných on-line fórech.

4Informujeme Vás o tom, jak Společnost využívá Vaše informace

Snažíme se Vám poskytnout veškerou škálu možností, pokud se týká Vašich osobních údajů, které jste nám poskytly. Vytvořily jsme mechanismy, aby Vám následně vytvořil rámec a kontrolu nad dalšími informacemi:

a) Můžete si prohlédnout a měnit osobní informace, které jste nám poskytli po přihlášení do služby a kliknutím na “Váš účet”.
b) Můžete nám také zaslat e-mailovou zprávu na zakaznickyservise@nejpomocnik.cz a požádat o přístup k opravě nebo vymazání veškerých osobních informací, které jste nám poskytli.

Pokud by jste se rozhodli nechat si Vaše informace odstranit a vymazat, bude také následovat odstranění a vymazání Vašeho uživatelského účtu. Nicméně, může být kopie informací zůstat uložena v záložních kopiích po nějakou dobu po jejím vymazání. Můžeme také uchovávat určité informace, které chrání před krádeží identity a zneužití.

5Jak Společnost chrání Vaše informace

Pracujeme tvrdě, abychom chránili Vaše osobní údaje. Používáme jak technické a procedurální postupy pro zachování integrity a bezpečnosti našich databází, včetně použití SSL šifrování přenosu dat. Ale měli byste si uvědomit, že žádný internetový přenos není nikdy zcela bezpečný ani bezchybný.
Bezpečnost a zabezpečení vašich informací závisí také na Vás. Nikdy nikomu nesdělujte své heslo nikomu jinému, informujte nás okamžitě, pokud si myslíte, že zabezpečení heslem bylo porušeno, a nezapomeňte se odhlásit z webových stránek před opuštěním počítače.

6Co Společnost dělá pro děti, které používají služeb

Služby nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Nebudeme vědomě shromažďovat osobně identifikovatelné informace od návštěvníků do 18 let.Doporučujeme rodičům, aby se svými dětmi pohovořili o jejich využívání internetu a zveřejňování informací on-line. Pakliže dítě mladší 18-ti let nám poskytlo osobní údaje, může rodič, nebo poručník tohoto dítěte kontaktovat bezprodleně na e-mailové adrese dotazy@nejpomocnik.cz, zda požadují odstranění těchto informací z našich záznamů. Budeme používat patřičného úsilí k odstranění informací o dětech z naší databáze.

7Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů nebo informačních postupů této stránky, kontaktujte nás prosím na dotazy@nejpomocnik.cz. Pokud toto změní Zásady ochrany osobních údajů, bude zrevidované prohlášení bude zveřejněno na internetových stránkách, které se vztahují na služby. Změny se nevztahuje zpětně na osobní údaje, které byly získány před změnami Ochrany osobních údajů, s výjimkou může být požadována podle zákona.


Tyto zásady ochrany soukromí byly naposledy aktualizovány dne 01.07.2014 OCHRANA SOUKROMÍ ze strany NejPomocník .cz


NejPomocníci udělají maximum pro ochranu uživatelů proti „nevychovaným“ Klientům a Pomocníkům, včetně odstranění falešných hodnocení. Budeme investovat hodně úsilí, abychom se ujistili, že lidé nedůvěryhodní, a neloajální zůstali za hranicemi NejPomocník.cz. Chceme být bezpečným místem pro Vaše služby a Vaší práci. NejPomocník.cz poskytuji 24×7 zákaznickou podporu služeb, která vám pomůže s problémy s účtem, objednávkami a jakýmkoliv druhem problému s spjatým s tímto místem. Náš tým moderátorů neustále sleduje a čistí NejPomocníky a odstraňuje nekvalitní a nevhodný obsah, spammery a jiné druhy „škůdců“. Špatná kvalita Klientů a Agentů je špatnou vizitkou naší komunity a především pak jsou postiženi skvělí Klienti a Pomocníci. Vyvarujte se tedy prosím předem jakýmkoliv nedoporučeným aktivitám.

S uctivým pozdravem,


Tým NejPomocník.cz

©Copyright 2015. Všechna práva vyhrazena.

Zpět nahoru